Library

Kolegji BIZNESI deri më tani ka botuar shumë tituj të librave universitar, biblioteka  e Kolegji  BIZNESI  është e pajisur me mbi 3,000 tituj të librave në lëmin e ekonomisë, teknologjisë informative, juridikut, emergjencave dhe drejtimeve tjera. Po ashtu  biblioteka posedon edhe libra në gjuhën angleze të lëmive të përmendura me lartë. Përveç  titujve të librave biblioteka posedon edhe revista shkencore, raporte dhe statistika të ndryshme në gjuhen shqipe dhe angleze