• Kolegji Biznesi

  Kolegji "Biznesi"
  Vend i dijes dhe suksesit...
 • Kolegji Biznesi


  Kolegji "Biznesi"
  Vend i dijes dhe suksesit...
 • Kolegji Biznesi


  Kolegji "Biznesi"
  Vend i dijes dhe suksesit...
 

Syllabuset BANKA DHE FINANCA NĂ‹ BIZNES (BA)

 

BANKA DHE FINANCA NË BIZNES (BA)   viti I-rë             

Lënda mësimore

O/Z

Profesori i Lëndës

SYLLABUS

Mikroekonomia I

O

Dr Musa Limani

Shkarko

Statistikë ekonomike

O

Dr. Shyqeri Kabashi

Shkarko

Anglishtja Ekonomike

O

Mr. Agnesa Çanta

Shkarko

Hyrje në Informatikë

O

Mr. Aferdita Dervishi

Shkarko

Kontratat në biznes

O

Dr.Hava Bujupaj

Shkarko

Shkrim akademik

O

Dr Emin Kabashi

Shkarko

Matematikë

O

Dr Reshat Kadriu

Shkarko

Makroekonomia I

O

Dr. Agim Berisha

Shkarko

Bazat e Kontabilitet

O

Dr. Kemajl Ramadani

Shkarko

Sociologji Ekonomike

Z

Dr. Rrustem Buzhala

Shkarko

E Drejta Biznesore

Z

Dr. Haxhi Gashi

 

 

 

BANKA DHE FINANCA NË BIZNES (BA)   viti II-të         

Lënda mësimore

O/Z

Profesori i Lëndes

SYLLABUS

Kontabiliteti financiar

O

Dr Kemajl Ramadani

Shkarko

Marketing

O

Dr.Nexhmije Kabashi

Shkarko

Matematikë Biznesi

O

Dr Reshat Kadriu

Shkarko

Biznesi i Vogël dhe i Mesëm

 

O

 

Mr.Fatbardha Jashari

Shkarko

Informatikë në biznes

Z

Dr. Faton Berisha

Shkarko

Financat e Korporatave

O

Mr. Kujtim Raçi

Shkarko

Integrimet Ekonomike Evropiane

 

O

 

Dr. Musa Limani

Shkarko

Menaxhim

O

Dr Shyqeri Kabashi

Shkarko

Makroekonomia II

O

Dr Agim Berisha

Shkarko

Financat

O

Dr.Sabahudin Komani

Shkarko

Anglishtja Ekonomike II

Z

Mr. Agnesa Çanta

Shkarko

 

 

BANKA DHE FINANCA NË BIZNES (BA)   viti III-të         

Lënda mësimore

O/Z

Profesori i Lëndes

SYLLABUS

Biznesi ndërkombëtar

O

Mr.Safete Hadergjonaj

Shkarko

Financat publike

O

Dr.Sabahudin Komani

Shkarko

Bankat dhe afarizmi bankar

 

O

 

Dr.Kemajl Ramadani

Shkarko

Tregu financiar dhe institucionet financiare

 

O

 

Dr. Agim Berisha

Shkarko

Hyrje në Vendosje

O

Dr. Shyqeri Kabashi

Shkarko

Kontroll dhe revizion

O

Mr.Vehbi Imeri

 

Ekonomia e sigurimeve

O

Dr. Vehbi Ramaj

Shkarko

Analizë financiare

O

Dr Kemajl Ramadani

Shkarko

Bazat e Menaxhimit financiar

Z

Dr. Agim Berisha

 

Ekonomia e tranzicionit

Z

/

 

Punimi i diplomës

O