• Kolegji Biznesi

  Kolegji "Biznesi"
  Vend i dijes dhe suksesit...
 • Kolegji Biznesi


  Kolegji "Biznesi"
  Vend i dijes dhe suksesit...
 • Kolegji Biznesi


  Kolegji "Biznesi"
  Vend i dijes dhe suksesit...
 

BibliotekaKolegji BIZNESI deri më tani ka botuar shumë tituj të librave universitar (shih botimet universitare), biblioteka e Kolegji  BIZNESI  është e pajisur me mbi 3,000 tituj të librave në lëmin e ekonomisë, teknologjisë informative, juridikut, emergjencave dhe drejtimeve tjera. Po ashtu  biblioteka posedon edhe libra në gjuhën angleze të lëmive të përmendura me lartë.

Studentët e Kolegjit Biznesi mund ta përdorin Katalogun elektronik të Bibliotekës së Kolegjit duke klikuar në linkun 

 • Katalogu elektronik i Bibliotekës së Kolegjit Biznesi
 •  

  Kolegji Biznesi ka marrëveshje bashkëpunimi me Bibliotekën Kombëtare të Kosovës, me anë të së cilës, studentët e Kolegjit Biznesi mund të përdorin njësi bibliografike sipas procedurave të përdorimit të Bibliotekës Kombëtare, linku i katalogut elektronik. 

 • Katalogu elektronik i Bibliotekës Kombëtare të Kosovës
 •  

  Përveç titujve të librave biblioteka posedon edhe revista shkencore, raporte dhe statistika të ndryshme në gjuhen shqipe dhe angleze.

  Studentët e Kolegjit BIZNESI përveç shfrytëzimit të burimeve bibliografike të shtypura kanë mundësi shfrytëzimi edhe të burimeve elektronike (e-Biblioteka).