• Kolegji Biznesi

  Kolegji "Biznesi"
  Vend i dijes dhe suksesit...
 • Kolegji Biznesi


  Kolegji "Biznesi"
  Vend i dijes dhe suksesit...
 • Kolegji Biznesi


  Kolegji "Biznesi"
  Vend i dijes dhe suksesit...
 

Bashkëpunimi Ndëruniversitar

 

 • Me qëllim të përmirësimit të cilësisë së mësimit Kolegji “Biznesi” bashkëpunon me një varg universitetesh të vendeve të rajonit, me të cilat ka nënshkruar disa marrëveshje bashkëpunimi për këmbimin e njohurive nga fushat shkencore teorike dhe praktike të lëmive ekonomike, juridike dhe të emergjencave.

  Ne kuadër të këtyre raporteve të bashkëpunimit janë realizuar vizita studimore dhe aktivitetet e tjera të karakterit akademik studimor, si nga studentet, po ashtu edhe nga mësimdhënësit.

  Kolegji “Biznesi” raporte të tilla bashkëpunimi ka zhvilluar dhe vazhdon të zhvillojë me këto institucione të arsimit të lartë:

  Universiteti “Aleksandër Moisiu”, Durrës  
 Universiteti “Ismail Qemajli”, Vlorë  
 Universiteti “FON”, Shkup  
 Universiteti “Lecce”, Leçe, Itali  
 American Heritage University, SHBA  
 London City College, Britani e Madhe  
 Universiteti Politeknik i Tiranës  
 Universiteti Mesdhetar i Shqipërisë, Tiranë  
 Universiteti e Shkencave Aplikative, Maribor