• Kolegji Biznesi

  Kolegji "Biznesi"
  Vend i dijes dhe suksesit...
 • Kolegji Biznesi


  Kolegji "Biznesi"
  Vend i dijes dhe suksesit...
 • Kolegji Biznesi


  Kolegji "Biznesi"
  Vend i dijes dhe suksesit...
 

Bashkëpunimi Ndërinstitucional

 

Kolegji “Biznesi” bashkëpunon edhe me një numër të konsiderueshëm të institucioneve qeveritare, vendore dhe ndërkombëtar, duke dërguar studentë me qëllim të njohjes së punëve praktike në ministrit përkatëse. Kjo iu mundëson studentëve të kompletojnë njohurit e tyre nëpërmjet punës praktike si dhe të përmirësojnë cilësitë e tyre të mësim-nxënies. 

Kolegji “Biznesi”, gjithashtu praktikon angazhimin e disa zyrtarëve të institucioneve shtetërore në mbajtjen e ligjëratave për tema të caktuar që lidhen me punët praktike.

Me qëllim të kompletimit të njohurive praktike të studentëve Kolegji “Biznesi” bashkëpunon me institucionet shtetërore si gjykata, prokuroritë, policinë e Kosovës dhe Forcat e Sigurisë së Kosovës etj.

Kolegji “Biznesi” bashkëpunon edhe me organizata ekonomike. Ka një bashkëpunim të mirë me Oden Ekonomike të Kosovës në këmbimin e ideve mbi zhvillimin ekonomik dhe social të Kosovës. Po ashtu një bashkëpunim në fushën e zhvillimit arsimorë ekziston edhe me Drejtorinë e Arsimit të Komunës së Prishtinës.

Kolegji “Biznesi” ka një bashkëpunim të mirë edhe me BSPK-në, organizata dhe ndërmarrje ekonomike nga sektori publik dhe privat, si me:

 • BpB - Prishtinë
 • “Meti-Al” - Ratkoc
 • NT “Astrazubi” – Astrazub
 • NT “Besholli company” – Prishtinë
 • NT “Haxhijaha” – Rahovec
 • NT “Agrofer” – Rahovec
 • NT “Sopaj” - Rahovec
 • NT “Berati” – Rahovec
 • DTP “Europrinty” – Prishtinë
 • NT “Xërxa” – Xërxë
 • NT “D-Jupa” – Fortesë
 • NT “Rega comerc” – Prizren
 • NT “Dino” – Lipjan
 • NT “Loni” – Suharekë
 • NTP ”Extra Trade– Prishtinë