• Kolegji Biznesi

  Kolegji "Biznesi"
  Vend i dijes dhe suksesit...
 • Kolegji Biznesi


  Kolegji "Biznesi"
  Vend i dijes dhe suksesit...
 • Kolegji Biznesi


  Kolegji "Biznesi"
  Vend i dijes dhe suksesit...
 

Welcome


Kolegji "Biznesi" nga viti akademik 2005/06, ka hapur dyert e dijës dhe shkencës për të gjithë të interesuarit jo vetëm nga Kosova por edhe nga Shqipëria, Maqedonia, Mali i Zi dhe shtetet e rajonit që dëshirojnë të kenë diplomë universitare me vlera akademike dhe të bazuar në dijen dhe shkencën bashkëkohore.
 

 

Synimi jonë është që të ofrojmë  programe me cilësi të lartë akademike dhe shkencore me nivel bashkohor dhe të bazuara në standarde ndërkombëtare të arsimit të lartë  universitar.

Programet tona akademike janë të bazuara në  nevojat  e tregut të punës në Republikën e Kosovës, rajon dhe më gjerë. Kjo do te krijoj mundesi që të diplomuarit në Kolegjin „Biznesi“ të kenë mundësi punësimi jo vetem në Republikën e Kosovës por edhe në shtetet e Rajonit dhe në Evropë.

Kolegji „Biznesi,“ per gjeneratat e reja te studenteve , ofron staf akademik te kualifikuar  dhe  eminent nga vendi,  rajoni  dhe shtetet e ndryshme te Evropes,  me qellim te ngritjes se cilesise akademike  dhe  me fokus te veçant „mesimdhenjen dhe mesimnxenjen“ .

Ne jemi nje Institucion  i hapur ndaj vlerave evropiane  me objektiva  të veçanta drejte arsimit universitare evropian duke promovuar  vlerat universitare qe kane te bejen me :   lirine akademike,  cilesine e programeve akademike, barabarsinë,  mobilitetin e studenteve dhe stafit akademik, bashkepunimin nderuniversitar , etj.

Kolegji „Biznesi“ me qellim te ngritjes së cilesisë akademike  ofron nje infraturkture  adekuate me te gjitha paisjet teknike te nevojshme ne funksion te realizimit te  qellimit dhe objektivave te programeve akademike.

Qe jeta e juaj te ket një vlerë më të madhe  bëhuni pjesë e studimeve në  Kolegjin  „Biznesi“. vend i dijes akademike dhe suksesit në karrierë.

Ne ju presim  në vendin e dijes dhe suksesit në karrierë  në  Kolegjin „BIZNESI“ me selinë në Prishtinë dhe njësinë në Gjakovë dhe Vushtrri.

Rruga drejtë suksesit do të jet e përbashkët.

Prof. Dr. Shyqeri Kabashi